ІТ-рішення
для залізниці

ІТ-рішення
для залізниці

O NAS

RAILSoft to zintegrowany system informatyczny stworzony przez zespół ekspertów Petrosoft.pl, zapewniający optymalizację pracy w pełnym zakresie procesów kolejowych. System został zbudowany na bazie wieloletnich doświadczeń i oczekiwań naszych Klientów i jest stale rozwijany w świetle najnowszych wymagań jakie stawia przed naszymi Klientami rynek kolejowy.Zespół kilkudziesięciu analityków, architektów, programistów wciąż pracuje nad tym aby RailSoft oferował zawsze najaktualniejsze rozwiązania w zakresie planowania, realizacji, nadzoru oraz analizy procesów biznesowych: utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych, utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej, nadzoru nad kompetencjami pracowników, nadzoru nad dokumentacją kolejową, logistyki i ruchu kolejowego.System wspomaga również raportowanie do urzędów (UTK) oraz doskonale integruje się z systemami ERP takimi jak SAP, Comarch, Impuls i inne. Połączenie technologii mobilnych oraz IOT pozwala w czasie rzeczywistym nadzorować procesy w terenie zarówno związane z pracą ludzi jak i odpowiednią eksploatacją maszyn, urządzeń i pojazdów.

Nasze video

Główne funkcje systemu RailSoft

Kartoteki pojazdów

Zarządzanie kartotekami pojazdów trakcyjnych, wagonów i pojazdów technicznych, pełne przechowywanie dokumentacji, monitorowanie elementów wyposażenia i ważności dokumentacji

Kartoteki pojazdów

Utrzymanie Taboru (RAMS/ECM)

Zaawansowane zarządzanie procesami utrzymania taboru, pełne zarządzanie wyposażeniem, planowaniem przeglądów pojazdów i elementów wyposażenia, budżetowanie, zarządzanie dokumentacją kolejową związaną z pojazdami i elementami wyposażenia

Utrzymanie Taboru (RAMS/ECM)

Planowanie i Realizacja Przewozów

Kompleksowe planowanie i realizacja przewozów uwzględniające wszelkie wymagane parametry, planowanie ludzi z uwzględnieniem uprawnień, dostępności , dowozy pracowników, planowanie lokomotyw z uwzględnieniem procesów utrzymania, zarządzanie użytkowaniem wagonów, zawsze bieżąca informacja online i stanie naszego przewozu.

Planowanie i Realizacja Przewozów

Autoryzacje i uprawnienia

Automatyczne zarządzanie znajomością szlaków, autoryzacjami na pojazdy, wymaganymi uprawnieniami, możliwa integracja z ERP-HR oraz automatyczne zarządzanie procesem planowania szkoleń.

Autoryzacje i uprawnienia

Rozwiązania mobilne

Dedykowane aplikacje mobilne do zarządzania procesami na gruncie, przygotowanie składów kolejowych, dokumenty R7/R25/R27, próba hamulcowa, przeglądy P1, wyłączenia pojazdów, rozkłady jazdy i inne dzięki którym każde zdarzenie jest online widoczne w systemie centralnym.

Rozwiązania mobilne

CRM

Kompleksowe zarządzanie procesem obsługi klienta od złożenia zapytania przez dedykowaną stronę www, ofertowanie, przyjęcie zamówienia, realizację i rozliczenie przewozu. Obsługa ofertowania i rozliczania również procesów nie przewozowych (np. sprzedaż usług czy towarów handlowych)

CRM

Kontroling

Wielowymiarowy przegląd kondycji firmy, rentowności przewozów, analiza powykonawcza przychodowo-kosztowa realizowanych usług, możliwość definiowania własnych raportów i analiz z dostępnych danych.

Kontroling

Dokumentacja Kolejowa

Repozytorium dokumentacji kolejowej występującej w całym systemie (wszystkie moduły) z możliwością widoku i zarządzania z jednego miejsca. Monitorowanie kompletności i ważności dokumentacji, automatyczne alertowanie o zbliżających się terminach (email)

Dokumentacja Kolejowa

Bezpieczeństwo Kolejowe

Moduł do zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem kolejowym. Obsługa zdarzeń/wypadków z pełną dokumentacją i monitorowaniem realizacji zadań i zaleceń.

Bezpieczeństwo Kolejowe

TAXI

Planowanie i realizacja dowozów taxi dla maszynistów i rewidentów, optymalizuje koszty i automatyzuje komunikację w obszarze dowozów. Moduł może się integrować z dostawcą usługi Taxi.

TAXI

Mapy kolejowe/GPS

Specjalistyczne mapy kolejowe GIS zawierające parametry elementów np. numery linii, elektryfikacja torów, nośność, ilość torów, mapy bocznic, stacji, lista stacji, odległości. Niezbędne do procesu planowania i optymalizacji przewozów.

Mapy kolejowe/GPS

Moduł integracji SEPE, SKRJ, H30, systemy ERP

Moduł zarządzający integracjami z systemami zewnętrznymi wspomagającymi i automatyzującymi procesy przewozowe. Możliwe dodatkowe integracje z innymi systemami.

Moduł integracji SEPE, SKRJ, H30, systemy ERP

Rejestr czasu pracy

System zarządzania planowaniem i realizacją czasu pracy dla pracowników kolei, wersja mobilna dla pracowników terenowych, kalendarze pracy (HR), zarządzanie zdarzeniami (urlopy, chorobowe, integracja z ERP).

Rejestr czasu pracy

Remont i przeglądy

Moduł do zarządzania pracami przeglądowymi i remontowymi, pełna obsługa procesów warsztatowych, utrzymaniowych, głęboka integracja z kartotekami pojazdów w zakresie statusu i kompletności dokumentacji i prac przeglądowych

Remont i przeglądy

Administracja

Zaawansowane zarządzanie dostępem do poszczególnych modułów systemu, definiowanie ról w systemie, uprawnienia do widoku/edycji w bardzo wielu miejscach, pełne bezpieczeństwo spełniające wysokie wymagania normy ISO27001.

Administracja

Mapa wybranych
możliwości systemu

Planowanie Znajomość trasy Autoryzacje Maszynistów Autoryzacje Rewidentów GPS Harmonogramy Przewozy Realizacja R7/LP/KPH Taxi Planowanie Obsad Planowanie Lokomotyw Karta Próby Hamulca PRZEWOZY BOCZNICE Szkolenia, Pouczenia, Audyty Karta Drużyny Trakcyjnej Wykaz Czasu Pracy Maszyniści, Rewidenci, Pozostali HR Zarz. Urządzeniami Mobilnymi Mobilny Maszynista Rewident MOBILE Zapytania Ofertowe Webowy Panel Klienta Kalkulacje Kosztowe Zamówienia Oferty CRM Warsztaty i Utrzymanie eKarta Pomiarowa Warsztaty Obce WARSZTATY Lokomotywy, Wagony, Pracownicy, Inne Remonty, Naprawy, Przeglądy, Legalizacje eKsiążka Pojazdu Trakcyjnego UTRZYMANIE TABORU Kartoteki Protokół Zdawczo Odbiorczy Rejestr Dokumentów DOKUMENTACJA KOLEJOWA SEPE System ERP INTEGRACJE BRK BEZPIECZEŃSTWO Raporty Moduł Kosztowo Przychodowy KONTROLING
Karta Próby Hamulca
Planowanie
Planowanie Lokomotyw
Planowanie Obsad
Taxi
Przewozy Realizacja R7/LP/KPH
Harmonogramy
GPS
Autoryzacje Rewidentów
Autoryzacje Maszynistów
Znajomość trasy
Rejestr Dokumentów
Protokół Zdawczo Odbiorczy
Kartoteki
SEPE
System ERP
Szkolenia, Pouczenia, Audyty
Maszyniści, rewidenci, pozostali
Karta Drużyny Trakcyjnej
Wykaz Czasu Pracy
eKsiążka Pojazdu trakcyjnego
Lokomotywy, wagony, pracownicy, inne
Remonty, naprawy, przeglądy, Legalizacje
Zarz. Urządzeniami mobilnymi
Mobilny Maszynista Rewident
Webowy Panel Klienta
CRM
Zapytania Ofertowe
Oferty
Zamówienia
Kalkulacje Kosztowe
Warsztaty Obce
eKarta Pomiarowa
Warsztaty i Utrzymanie
BRK
Bocznice
Kontroling operacyjny i finansowy
Raporty
Moduł Kosztowo Przychodowy
Elektroniczna wersja dokumentu kolejowego potwierdzającego prawidłowe działanie elementów hamujących składu i określającego rzeczywisty procent masy hamującej składu wymaganej na danej linii kolejowej.
Zaawansowany produkt wspierający planistów i dyspozytorów w planowaniu i bieżącym reagowaniu na dynamiczne zmiany podczas realizacji przewozów kolejowych.
Zaawansowany moduł do planowania i optymalizacji wykorzystania czasu pracy lokomotyw w pełni zintegrowany z wszystkimi zdarzeniami dotyczącymi pojazdów trakcyjnych (takimi jak utrzymanie, wyłączenia, opóźnienia przewozowe, gps, predykcja lokalizacji).
Planowanie obsad do przewozów z wykorzystaniem informacji z wielu źródeł (aktualne miejsce pobytu, kalendarz czasu pracy, kalendarz szkoleń, znajomości szlaków oraz pojazdów trakcyjnych i inne zdarzenia z modułu HR).
Planowanie i realizacja przewozów taxi dla maszynistów i rewidentów, optymalizuje koszty i automatyzuje komunikację w obszarze dowozów. Możliwość integracji z dostawcą usługi Taxi.
Zaawansowany moduł do zarządzania realizacją przewozów, przygotowanie i śledzenie składów online, integracja z SKRJ, Sepe, GPS daje pełne informacje w temacie realizowanego przewozu.
Tworzenie planów handlowych, tygodniowych/miesięcznych oraz planów pracy dla maszynistów, rewidentów i innych pracowników na gruncie.
Produkt przedstawiający aktualną lokalizację pojazdów trakcyjnych wraz z informacjami dotyczącymi realizowanych przewozów. Możliwość wizualizacji danych z różnych źródeł (ustalane podczas wdrożenia) i na różnym rodzaju map (Kolejowa lub OpenSource).
Zestaw funkcjonalności umożliwiających kontrolę nad autoryzacjami i znajomościami pojazdów i tras rewidentów.
Zestaw funkcjonalności umożliwiających kontrolę nad autoryzacjami i znajomościami pojazdów i tras maszynistów.
Zaawansowany produkt umożliwiający precyzyjne i automatyczne utrzymywanie zarejestrowanych dla pracowników znajomości szlaków na bazie zarejestrowanych przewozów kolejowych. Moduł pozwala także na wyselekcjonowanie pracowników, którzy kwalifikują się do uzyskania znajomości szlaku w oparciu na realizowane przewozy.
Repozytoria wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie przynależne do poszczególnych modułów wraz ze śledzeniem cech dokumentów (kompletność, ważność).
Zestaw elektronicznych dokumentów przekazania i odbioru składu na i z bocznicy (R25 i R27). Określają one jaki skład w jakim czasie został dostarczony lub odebrany w danej stacji.
Zaawansowany moduł do zarządzania kartotekami pojazdów trakcyjnych, wagonów, pracowników, stacji, kontrahentów czy towarów. Przechowywanie i śledzenie pełnej dokumentacji i zdarzeń na elementach wybranych kartotek.
Moduł integracji z systemem SEPE pozwalający śledzić online lokalizację jak również zaawansowanie wiezionego składu.
Głęboka dwukierunkowa integracja z systemem ERP w wielu punktach (HR, fakturowanie, Gospodarka Magazynowa, Zlecenia, Umowy i inne).
Produkt ułatwiający zarządzanie szkoleniami, pouczeniami i egzaminami okresowymi, a także umożliwiający zarejestrowanie audytu szkolenia realizowanego przez podmiot zewnętrzny.
Zestaw funkcjonalności wspierający pracowników obszaru HR w prawidłowym zarządzaniu zasobami ludzkimi niezbędnymi do realizacji przewozów kolejowych.
Produkt umożliwia rejestrację i zarządzanie Kartą Pracy Drużyny Trakcyjnej wydawaną dla zdefiniowanego zespołu trakcyjnego składającego się z pojazdu trakcyjnego i jego obsady.
Zaawansowany produkt usprawniający rozliczanie realizowanej pracy przez pracowników kolejowych (maszynista, rewident, ustawiacz, manewrowy). Moduł umożliwia rozpisanie bieżącej pracy na odpowiednie rodzaje prac co przekłada się na precyzyjną wiedzę o sposobie utylizacji czasu pracy pracowników.
Książka pokładowa pojazdu trakcyjnego zawierająca wszelkie informacje techniczne i eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami instytucji kontrolujących
Zestaw funkcjonalności wspierający pracowników utrzymania taboru kolejowego w prawidłowym i terminowym ich zarządzaniu.
Zestaw funkcjonalności wspierający pracowników warsztatów w prawidłowym i terminowym realizowaniu przeglądów i napraw im zleconych.
Zestaw funkcjonalności umożliwiający konfigurację dostępów do systemu mRails na urządzeń mobilnych pracowników terenowych takich jak tablet czy telefon.
Zestaw funkcjonalności mobilnych poprawiających ergonomię pracy maszynisty i rewidenta. Znacząco skraca czas oczekiwania na dokumenty kolejowe dostępne z poziomu pracowników biurowych.
Produkt umożliwiający rejestrację zapytania ofertowego przez Klienta zewnętrznego jak również podgląd statusu realizacji złożonego zapytania. Moduł pozwala również na wizualizację zamówionego przewozu na mapie.
Zestaw funkcjonalności umożliwiających kompleksową obsługę handlową Klienta od zapytania ofertowego, przez kalkulację, na ofercie skończywszy. Możliwość automatyzacji z modułem umów przewozowych.
Zestaw funkcjonalności umożliwiający zarejestrowanie i zarządzanie procesem akceptacji zapytania ofertowego złożonego przez Klienta drogą mailową czy telefoniczną.
Zestaw funkcjonalności umożliwiający zarejestrowanie i zarządzanie procesem akceptacji oferty wystawianej Klientowi na konktretne zapytanie ofertowe.
Zestaw funkcjonalności umożliwiających rejestrację, zarządzanie i zlecanie przewozów w ramach złożonego przez Klienta zewnętrznego Zamówienia na przewóz.
Zestaw funkcjonalności umożliwiających rejestrację i zarządzanie kosztami realizacji złożonego przez Klienta zapytania ofertowego.
Moduł obsługujący warsztaty współpracujące. Możliwość rejestracji wszystkich prac, statusów za pomocą prostej strony www, wymiana informacji i integracja z systemami warsztatu obcego.
Produkt umożliwiający generowanie i przekazywanie do warsztatu wraz ze zgłoszeniem utrzymaniowym Kart Pomiarowych. Dostępne są dwie wersje produktu – podstawowa i zaawansowana.
Produkt do zarządzania pracami przeglądowymi, remontowymi i eksploatacyjnymi, pełna obsługa procesów warsztatowych, głęboka integracja z kartotekami pojazdów i wagonów w zakresie statusu i kompletności dokumentacji i prac przeglądowych.
Produkt umożliwiający definicję i zarządzanie zdarzeniami kolejowymi, jak również rejestrację protokołów kontroli urzędów Państwowych jak i wszelkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. W skład produktu wchodzi również funkcjonalność generowania Planu Programu Poprawy Bezpieczeństwa na dany rok.
Zaawansowany moduł do obsługi bocznicy. Zawiera wizualizacje graficzną posiadanych bocznic kolejowych, możliwość obsługi z poziomu graficznego podglądu bocznicy z możliwością obsługi dotykiem na urządzeniach do tego przystosowanych).
Zestaw funkcjonalności i raportów wspierający Zarząd i organy kontrolingowe w prawidłowym zarządzaniu firmą i kontrolą kosztów i przychodów
Produkt umożliwiający generowanie zaawansowanych raportów na bazie danych zarejestrowanych w systemie. Moduł wyposażony został w możliwość przedstawiania danych w kilku różnych postaciach (między innymi tabela przestawna, wykresy, mierniki).
Produkt zawierający funkcjonalności wspomagających kadrę zarządczą w szacowaniu i kontrolowaniu kosztów i przychodów organizacji.

Realizacje

Kompleksowe wdrożenie RailSoft w spółkach CTL Logistics

Data wdrożenia: 2019 - 2020

Ilość modułów wdrożonych: 57

Grupa CTL Logistics – przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1992 roku. Działa w obszarze obsługi logistycznej, którą realizuje poprzez transport kolejowy oraz samochodowy towarów z uwzględnieniem przewozów transgranicznych. W skład działań firmy wchodzą: spedycja, obsługa bocznic kolejowych, utrzymanie taboru kolejowego, budowa i serwis infrastruktury kolejowej, usługi przeładunkowe, doradztwo celne oraz zaopatrzenie w surowce. Obszarem działań dla CTL Logistics jest Europa – zarówno wschodnia jak i zachodnia. Głównymi Klientami spółki są koncerny wydobywcze węgla, kruszyw, koncerny paliwowe, zakłady chemiczne, producenci AGD, logistyka FMCG, koncerny energetyczne, operatorzy kontenerowi i wiele innych. Ponad 25 lat obecności na rynku ukazuje firmę jako rzetelnego partnera biznesowego, który jest jednym z czołowych przewoźników towarowych w Polsce.

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem rozwiązania.

 •  realizacja głównego procesu biznesowego jakim jest planowanie i realizacja przewozów towarowych za pomocą wielu narzędzi i rozwiązań (brak jednego spójnego rozwiązania dla pełnego procesu)
 •  duże opóźnienia w przekazywaniu danych z gruntu do centrali (np. dokumenty R7) z uwagi na manualny obieg informacji
 •  generowanie ryzyk błędów, słaba wydajność i duży koszt obsługi głównych procesów biznesowych z uwagi na niespójne i niezintegrowane rozwiązania IT lub ich brak.
 •  ogromna różnorodność zleceń przewozowych oraz szeroka oferta usług i procesów dodatkowych (utrzymanie taboru, warsztaty, etc…) co powodowało znaczne utrudnienia w optymalizacji procesów wewnętrznych za pomocą obecnych rozczłonkowanych i niezintegrowanych rozwiązań IT

Rozwiązanie. 

Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. zrealizowała dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym. Prace polegały na analizie, wytworzeniu, dostawie, konfiguracji i szkoleniu z obsługi systemu z uwzględnieniem dedykowanych, nowo utworzonych funkcjonalności oprogramowania RAILSoft Business Solutions, które pozwoliły jeszcze precyzyjniej usprawnić i scalić procesy realizowane w otoczeniu biznesowym firmy z nowo wdrożonym systemem.

Dostarczany system obsługuje i usprawnia procesy związane z logistyką i ruchem kolejowym takie jak:

 • utrzymanie taboru kolejowego,
 • zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • zarządzanie relacjami z klientem (CRM),
 • planowanie i realizacja przewozów,
 • rozwiązania mobilne dla procesów na gruncie,
 • bezpieczeństwo kolejowe (BRK),
 • kontroling finansowy
 • kontroling operacyjny.

Wewnątrz oprogramowania zdefiniowane są wszelkie najważniejsze zasoby firmy tj. ponad 150 pojazdów trakcyjnych i kilka tysięcy wagonów wagonów stale obsługiwane przez 176 użytkowników biurowych i 249 użytkowników mobilnych (maszynistów i rewidentów) korzystających z systemu RAILSoft.

System jest stale rozwijany, usprawniany i konserwowany zgodnie z wymaganiami przepisów kolejowych prawa polskiego i zmieniających się uwarunkowań stale rozwijającego otoczenia sieciowo-serwerowego i indywidualnych potrzeb biznesowych firmy CTL LOGISTICS Sp. z o.o. Aby sprostać tym oczekiwaniom w najwyższych standardach, firma Petrosoft.pl pozostaje w pełnej gotowości działania świadcząc usługi Maintenance oraz wsparcia serwisowego.

Korzyści. 

 • Usprawnienie procesu przewozowego w każdym jego elemencie od kontaktu z Klientem, ofertowania, poprzez planowanie i realizację przewozów, na planowaniu i zarządzaniu zasobami kończąc.
 • Udostępnienie informacji na temat zleceń Klientom, dzięki wykorzystaniu rozwiązań WEB.
 • Dane dotyczące realizowanych przewozów przychodzące w czasie rzeczywistym dzięki rozwiązaniom mobilnym.
 • Minimalizacja czasu potrzebnego na przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w firmie poprzez jednolity i spójny system.
 • Poprawa ergonomii pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy dzięki ergonomicznym panelom dyspozytora, planisty czy panelu zgłoszeń utrzymaniowych.
 • Transparentność informacji dotyczących stanu realizacji poszczególnych przewozów dzięki posiadaniu zintegrowanego systemu obsługującego cały proces od jego początku do zakończenia realizacji.
 • Usprawnienie i uproszczenie procesu raportowania poprzez wbudowany moduł raportowy i możliwość analizy danych bezpośrednio w systemie.

Zarządzanie procesem przewozowym w Captrain sp. z o.o.

Data wdrożenia: 2018 - 2019

Ilość modułów wdrożonych: 17

Captrain Polska Sp. z o.o. – firma założona w roku 2006 z siedzibą we Wrocławiu – oferuje szeroki zakres usług transportu kolejowego wewnątrz, do i z Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2008 uzyskała wymagany certyfikat bezpieczeństwa i od tego czasu realizuje usługi kolejowego transportu towarów na terenie Polski. Captrain Polska Sp. z o.o. wraz z grupą Captrain Deutschland oferuje również usługi transportu międzynarodowego w ramach korytarza komunikacyjnego wschód zachód, a dzięki współpracy z kolejami na Litwie, Białorusi i Ukrainie – „szyte na miarę” usługi logistyki kolejowej z i do Europy Wschodniej. Firma obsługuje różne gałęzie przemysłu, w tym przemysł stalowy, chemiczny, budowlany i energetyczny.

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem rozwiązania. 

Firma realizując wymagane procesy biznesowe korzystała z wielu rozproszonych środowisk i niezintegrowanych ze sobą rozwiązań. Cechowało się to brakiem dostępu do wiarygodnych i transparentnych danych w trybie rzeczywistym wymaganych przez managerów i Zarząd. Rzutowało to na nieefektywną pracę która pochłaniała duży koszt agregacji i kompletacji danych oraz czasochłonnych analiz realizowanych przez pracowników CAPTRAIN Polska Sp. z o.o.

Główną potrzebą firmy było jedno, wielomodułowe, scentralizowane, systemowe rozwiązanie zapewniające możliwość zarządzania procesami biznesowymi związanymi z planowaniem i realizacją przewozów, utrzymaniem taboru, kompetencjami pracowników, CRM, a także wszystkimi procesami biznesowymi jak również szybkim dostępem do danych w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie. 

Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. zrealizowała dostawę i wdrożenie oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym. Prace polegały na dostawie, konfiguracji, wdrożeniu wraz z dedykowanymi dodatkami programistycznymi oprogramowania RAILSoft Business Solutions.

Dostarczany system obsługuje i usprawnia procesy związane z logistyką i ruchem kolejowym oraz utrzymaniem taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, zarządzaniem kompetencjami pracowników, relacjami z klientem (CRM), planowaniem i realizacją przewozów, bezpieczeństwem kolejowym (BRK), a także controllingiem finansowym oraz zasobowo-procesowym.

Wewnątrz oprogramowania zdefiniowane są wszelkie najważniejsze zasoby firmy tj. 73 pojazdy trakcyjne i 125 wagonów stale obsługiwane przez 71 użytkowników biurowych i 111 użytkowników mobilnych (maszynistów i rewidentów) korzystających z systemu RAILSoft.

System jest stale rozwijany, usprawniany i konserwowany zgodnie z wymaganiami przepisów kolejowych prawa polskiego i zmieniającymi się uwarunkowaniami stale rozwijającego otoczenia sieciowo-serwerowego i indywidualnymi potrzebami biznesowymi firmy CAPTRAIN Polska Sp. z o.o. w związku z czym firma Petrosoft.pl świadczy usługi Maintenance i  wsparcia serwisowego.

Korzyści.

 • Jeden scentralizowany system do zarządzania i obsługi firmy z branży kolejowej
 • Realny wzrost szybkości wykonywanych i raportowanych działań związanych z obsługiwanym taborem kolejowym i pracownikami
 • Zwiększenie konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja i przyspieszenie o 50% procesów związanych z planowaniem przewozów kolejowych
 • Przyspieszenie napraw i przeglądów taboru o 80%
 • Efektywniejsze zarządzanie procesami dot. relacji z klientami (CRM)
 • Przyspieszenie replaningu przewozów w przypadku wystąpienia zakłóceń (awarie na sieci, awarie taboru …) o 80%

PKP Energetyka – jak RailSoft usprawnił pracę serwisu infrastruktury

Data wdrożenia: 2016 - 2017

Ilość modułów wdrożonych: 24

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku. Głównym zadaniem spółki jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Firma specjalizuje się również w usługach świadczenia usług w zakresie konserwacji i reagowania w sytuacjach awaryjnych sieci kolejowych, obsługuje stacje paliw do lokomotyw spalinowych. Posiada 20.000 km sieci dystrybucyjnej oraz dysponuje flotą wysoko wyspecjalizowanych pociągów i sprzętu kolejowego w całej Polsce. Właścicielem PKP Energetyka jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners.

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem rozwiązania. 

Firma PKP ENERGETYKA realizując wymagane procesy biznesowe nie posiadała rozwiązania systemowego, a swoje działania opierała o narzędzia pakietu MS Office i kolejowe dokumenty papierowe. Rozwiązania te nie dawały odpowiedniego zabezpieczenia, transparentności edycji i dostępu do informacji w trybie rzeczywistym.

Rozwiązanie. 

Wdrożony system zapewnia kompleksową obsługę wszelkich procesów związanych z controllingiem finansowym oraz zasobowo-procesowym, a także logistyką ruchu kolejowego, utrzymaniem taboru i infrastruktury, zarządzaniem pracownikami, bezpieczeństwem kolejowym (BRK), a także planowaniem i realizacją przewozów. Wewnątrz oprogramowania zdefiniowane są wszelkie najważniejsze zasoby firmy tj. 185 pojazdów trakcyjnych i 407 wagonów stale obsługiwane przez 522 użytkowników biurowych i 1306 urządzeń  mobilnych obsługiwanych przez maszynistów i rewidentów korzystających z systemu RAILSoft.

Korzyści. 

 • Zwiększenie kontroli nad planowanymi i realizowanymi naprawami i przeglądami taboru o 60%
 • Wdrożenie mobilnego elektronicznego maszynisty i rewidenta (mRAILS), przyspieszenie realizowanych czynności o 100% (rejestr aktualnych incydentów i zdarzeń, rejestracja aktualnych przeglądów P1, bieżące zgłaszanie usterek, implementacja w systemie RAILSOFT z SKRJ i SEPE (Octopus 2.0)
 • KPH
 • Raporty GUS / UTK / PLK
 • Zautomatyzowanie procesów zarządzania utrzymaniem aktualnej dokumentacji pracowników, znajomości szlaków

Siedziba Firmy

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o.
Al. Tadeusza Rejtana 20,
35-310 Rzeszów
Biuro: tel. 13 44 66 777
Sekretariat: tel. 13 44 66 555
Email: biuro@petrosoft.pl
NIP: 685-20-51-675
REGON: 371000509
KRS: 0000118672

Oddział Warszawa

Oddział Krosno

Oddział Gdańsk

Oddział Czechowice-Dziedzice

Oddział Jasło

Oddział Szczecin

Oddział Zielona Góra

Artur Ząbek

Artur Ząbek

Prezes Zarządu

Tomasz Buff

Tomasz Buff

Dyrektor Handlowy

Andrzej Wojnarowski

Andrzej Wojnarowski

Dyrektor ds. Rynku Kolejowego i Wdrożeń